top of page
Mask Group 12.png

Transport

Med våra samarbetspartners kan vi ombesörja transport av båtar på landvägen eller sjövägen. Ingen båt är för stor eller för liten för att transporteras. Vi har även egen maskinpark för hantering av båtar upp till 70 fot.

bottom of page